Vestvendt og solrikt boligfelt mot Langangenfjorden/Bjønnes. Tomter klare for salg

Ta kontakt for mer informasjon om prosjektet.